DRYWA Serwis

Sieć naprawcza

Poprzez podpisane umowy mamy uprawnienia do samodzielnego przyjmowania szkód, tworzenia kompletnej dokumentacji szkodowej wraz z przeprowadzaniem oględzin i wykonywaniem kalkulacjami napraw dla:

  • - PZU S.A.
  • - Link 4

Dla wielu innych towarzystw jak:

  • - STU Ergo Hestia
  • - TU Allianz Polska
  • - Generali TU S.A.
  • - Uniqa TU S.A.
  • - TUiR Warta S.A.

Likwidację szkód przeprowadzamy w formie „bezgotówkowej”, tworząc niezbędną dokumentację i finansując okres między naprawą a wypłatą odszkodowania z własnych środków. Ewentualne spory które mogą wyniknąć przy rozliczaniu szkód z dowolną ubezpieczalnią, staramy się rozwiązać we własnym zakresie, ale dysponujemy również stałą obsługą Radcy Prawnego, który w razie potrzeby, na podstawie umowy przelewu wierzytelności, dochodzi praw naszych klientów w ich imieniu, bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych.