Sieć naprawcza

Poprzez podpisane umowy mamy uprawnienia do samodzielnego przyjmowania szkód, tworzenia kompletnej dokumentacji szkodowej wraz z przeprowadzaniem oględzin i wykonywaniem kalkulacjami napraw dla:

PZU S.A.

Aviva TUO S.A.

Link 4

Avansur S.A.

Dla wielu innych towarzystw jak:

STU Ergo Hestia

TU Allianz Polska

Generali TU S.A.

Uniqa TU S.A.

TUiR Warta S.A.

likwidację szkód przeprowadzamy w formie „bezgotówkowej”, tworząc niezbędną dokumentację i finansując okres między naprawą a wypłatą odszkodowania z własnych środków. Ewentualne spory które mogą wyniknąć przy rozliczaniu szkód z dowolną ubezpieczalnią, staramy się rozwiązać we własnym zakresie, ale dysponujemy również stałą obsługą Radcy Prawnego, który w razie potrzeby, na podstawie umowy przelewu wierzytelności, dochodzi praw naszych klientów w ich imieniu, bezpośrednio od firm ubezpieczeniowych.
Pomoc drogowa

Posiadamy dwa samochody pomocy drogowej oraz kilka samochodów zastępczych udostępnianych klientom na czas naprawy.

Kontakt z DRYWA Serwis

Chwaszczyńska 192B, Gdynia

tel.: 58 629 66 77

e-mail: biuro@drywaserwis.pl

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godz.:
BIURO     7:30 - 18:00
WARSZTAT     7:30 - 19:00